LEKAI DIGITAL

Usługi z powietrza

Wykonujemy pełną gamę usług fotogrametrycznych niskiego pułapu dla branż geodezyjnej, budowlanej, inżynierskiej, leśnej i wiele innych.

Pozyskiwanie danych

Wykonujemy zaplanowane loty z wykorzystaniem wymaganych sensorów w celu pozyskania wymaganych danych w obszarze wskazanym przez Zamawiającego. Loty realizowane są zgodnie z polskim prawem oraz w porozumieniu z urzędami i agencjami odpowiedzialnymi za ruch lotniczy.

Przetworzenie danych

Dzięki nowoczesnemu oprogramowaniu do fotogrametrii PIX4Dmapper przetwarzamy zebrane dane. Algorytmy przekształcają zdjęcia naziemne lub lotnicze w mapy cyfrowe i modele 3D.

Kontrola danych

Oceniamy przetworzone dane i używamy różnych metod do kontroli i poprawy jakości swoich projektów.

Tworzenie dokumentacji

Zależnie od potrzeb klienta przygotowujemy mniej lub bardziej skomplikowane raporty i dokumentację. Możemy bardzo dokładnie zmierzyć m.in. odległości, powierzchnie oraz objętości.

Przekazanie danych

Przekazujemy raport z wykonanych pomiarów wraz z bogatym zestawem map i wizualizacji generowanych w zależności od potrzeb klienta. Przekazujemy także gotowe pliki w wybranych przez klienta formatach.

Specjalistyczne usługi dronem – dla kogo?

Firmy oraz instytucje publiczne


Świadczone przez nas specjalistyczne usługi lotnicze dronem są skierowane do przedstawicieli wielu branż gospodarki z sektora prywatnego i publicznego, w tym m.in. budownictwa, przemysłu energetycznego, ochrony środowiska, leśnictwa, turystyki, rozrywki, etc.

W ostatnim czasie mocno współpracujemy z architektami krajobrazów, tworząc dla nich modele 3D działek, oszczędzając często godzin pracy modelowania ręcznego.

Osoby prywatne


Świadczymy również usługi osobom fizycznym zależnie od potrzeb. Do tego typu usług możemy zaliczyć m.in.:
– inspekcji dachu jednej lub wielu nieruchomości,
– obiektów wysokościowych,
– inwentaryzacji różnego typu urządzeń i instalacji technicznych,
– areałów o znacznej powierzchni,
– pomiaru działki budowlanej,
– oceny szkody lub innego typu zapotrzebowania.

Fotogrametria niskiego pułapu

Wykonywane przez nasz zespół opracowania fotogrametryczne takie jak: ortofotomapy, fotoplany, numeryczne modele pokrycia terenu DSM, bilanse mas ziemnych, kruszyw oraz wysoko precyzyjne pomiary objętościowe hałd paliw kopalnych i kwater odpadów komunalnych, wspomagają na każdym etapie proces planowania, analizy, projektowania, wykonawstwa, inwentaryzacji i odbioru końcowego nadzorowanych inwestycji.

Chmura punktów

Siatka trójkątów/Mesh

DTM/DSM

Ortofotomapa

Model 3D

Inspekcja wizyjna

Kontakt

Lekai Digital Krzysztof Paruch
Łąkta Górna 316
32-731 Żegocina

tel: +48 888 828 338 – Krzysztof
tel: +48 888 708 695 – Marcin